Els nostres serveis a empreses, associacions, corporacions, gremis, Consorcis i franquícies inclouen les següents prestacions

 • Assessorament en els següents Productes:
  – Danys Materials: Pimes, Tot Risc, Pèrdues conseqüencials.
  – Responsabilitat civil de l’Empresa: Explotació, Patronal, Productes, Unió i Barreja, Retirada, Substitució.
  – Responsabilitat civil de Consellers i Directius.
  – Transports
  – Flotas de Vehicles
  – Avería de Maquinària
  – Tot risc construcció, Decenal
  – Col·lectius Vida Accidents
  – Ciber Riscos
  – Caució i Crèdit
  – Pèrdues d’Explotació
  – Protecció de Dades
  – Beneficis als empleats
  – Exteriorització de Compromissos per Pensions
 • Gerència de Riscos
  – Identificació
  – Avaluació
  – Gestió
  – Control
 • Programes Internacionals
  – Col·laboració en la gestió de programes internacionals
 • Informació / Reporting
  – Relació de pòlisses per societats, amb les seves cobertures, venciments, sumes assegurades i primes
  – Quadres comparatius d’ofertes d’altres companyies
  – Revisió anual de sumes assegurades i garanties./li>

PREGUNTES SOBRE ELS NOSTRES SERVEIS?

TREBALLEM JUNTS

Treballem amb un equip professional líder en el seu sector, és el que ens diferencia dels altres. Anem a treballar junts!