Els nostres serveis a particulars, Patrimonis, Autònoms i Col·lectius inclouen les següents prestacions

 • Productes
  – Vehicles: automòbils, motocicletes, Quads, etc …
  – Subsidi retirada de carnet
  – Subsidi diari malaltia i / o accident
  – Assegurances Personals: Assegurances d’accidents
  – Assegurances de Vida
  – Assegurances de Jubilació – Pensions
  – Segur Habitatges – Llar
  – Salut – Assistència Sanitària, quadre mèdic i / o reemborsament de despeses.
  – Responsabilitat civil particular
  – Responsabilitat civil Eqüestre
  – Responsabilitat civil caça / pesca
  – Immobles: propietat vertical, comunitats
  – Embarcacions d’esbarjo i d’un altre tipus de cascs
  – Defensa i reclamació
  – Defensa jurídica i reclamació de danys.
  – Comerços i oficines
  – Assistència en Viatge
  – Art
 •   Gerència de Riscos
  – Identificació
  – Avaluació
  – Gestió
  – Control
 •   Informació / Reporting
  – Relació de pòlisses, amb les seves cobertures, venciments, sumes assegurades i primes
  – Quadres comparatius d’ofertes d’altres companyies o Revisió anual de sumes assegurades i garanties.
 •   Gestió de Sinistres


PREGUNTES SOBRE ELS NOSTRES SERVEIS?

TREBALLEM JUNTS

Treballem amb un equip professional líder en el seu sector, és el que ens diferencia dels altres. Anem a treballar junts!